Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Workshops

Vi inleder ett utbyte av erfarenheter över gränserna

Att öka intresset för naturvetenskap bland skolelever - och få dem att bibehålla intresset - är av stor betydelse inte bara för teknikinriktade företag men även för att forskningsinstitutioner ska kunna rekrytera nya generationer av forskare.

 

Många nya initiativ har tillkommit de senaste åren. Men behövs det fortfarande fler experimenthallar dit elever kan gå eller andra ”Science Meets School”-aktiviteter inom ramen för de alltmer pressade utbildningsplaner som många skolor lider under idag? 

 

För att nya initiativ ska kunna matcha skolors behov och speciella förhållanden behövs ett kontinuerligt utbyte mellan skola, dem som erbjuder speciella läromöjligheter för elever, och skolpolitiker. Så här i början av projektet “South Baltic WebLab” vill vi ta tillfället i akt och inbjuda forskare, lärare och representanter för skolmyndigheter från hela Södra Östersjöregionen att sammanstråla så att vi kan diskutera våra olika erfarenheter och lära av varandra.