Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Upplev hur det är att vara marin forskare!

Var med när marina forskare undersöker förekomsten av giftiga ämnen och när oceanografer spårar hur Nordsjövatten når långt in i Östersjön. Skapa en forskningsstrategi för att besvara frågeställningar inom de marina vetenskaperna!

Är du intresserad av naturvetenskap? Älskar du havet? Kom då med och upptäck vad marin vetenskap handlar om! Upplev hur det är att arbeta i en internationell grupp ute på havet med att ta prover och analysera dem för att försöka hitta svaren på relevanta frågeställningar.

På en Science Camp samlas unga naturvetare från Sverige, Danmark, Litauen, Polen och Tyskland - tillsammans 25 studenter - samt medföljande forskare och lärare. Engelska kommer att vara det gemensamma språket.

 To give you a better impression we shot a film about the camp 2010.

Arkivet

Titta i bloggarna och bildgalleriet från förra årets Science Camp i vårt arkiv.