Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Category
Country
Poland
Address
ul. Kościerska 7 80-328 Gdańsk

Contact

Contact
Małgorzata Robakiewicz
Website
www.ibwpan.gda.pl
Phone
+48 58 5222900

Description

Description in English
Maritime Hydraulics and Coastal Engineering • generation, propagation and forecasting of sea waves • hydrodynamics of water waves • coastal currents and circulation • interaction between waves and structures • long-shore and cross-shore sediment transport • shore protection • dispersion of pollutants Hydraulics of Rivers, Reservoirs and Estuaries • steady and unsteady flow • stratified flows in estuaries • dispersion of pollutants • flow under ice cover • thermal regime of inland waters • sediment transport and local erosion • hydraulic modelling Geomechanics and Geotechnics • mechanics of reinforced soil • mechanics of soil compaction and liquefaction • modelling of soil structures • foundation engineering • filtration and hydrodynamic dispersion • mechanics of rocks • salinity of ground water in the coastal zone • stability of soil structures
Description in national language
Problematyka: Hydraulika Morska i Inżynieria Brzegowa - generacja, propagacja i prognozowanie falowania morskiego - hydrodynamika falowania wodnego - prądy i cyrkulacja przybrzeżna - wzajemne oddziaływanie falowania morskiego z budowlami i konstrukcjami - transport rumowiska w strefie przybrzeżnej - ochrona brzegów i gospodarka w strefie przybrzeżnej - dyspersja zanieczyszczeń w strefie brzegowej Hydraulika Rzek, Zbiorników i Estuariów - przepływ ustalony i nieustalony - przepływy stratyfikowane w estuariach - dyspersja zanieczyszczeń - przepływ w rzekach i zbiornikach z pokrywą lodową - termika wód śródlądowych - ruch rumowiska w rzekach i ich ujściach oraz erozja lokalna - hydrauliczne badania modelowe Geomechanika i Geotechnika - mechanika gruntów zbrojonych - mechanika zagęszczania i upłynniania gruntów - modelowanie ośrodków rozdrobnionych - problemy współoddziaływania konstrukcji i podłoża - filtracja i dyspersja hydrodynamiczna w ośrodkach porowatych - mechanika skał - modelowanie zmian zasolenia wód gruntowych w strefie brzegowej morza - filtracja wody przez wały i zapory oraz ich podłoże - analiza stateczności budowli ziemnych
Employees
53

Internships

Offer for internships
Student practice
Offer for internships (in nat. language)
Praktyka studencka
Language(s)

Go back